Τμήμα Φυσικοθεραπείας

H φυσικοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Αποκατάστασης. Σκοπός της είναι να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την κινητικότητα του ασθενή. Στο Απολλώνειο, τα προγράμματα φυσικοθεραπείας σχεδιάζονται αποκλειστικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Κάθε ασθενής παρακολουθείτε από τον προσωπικό του φυσικοθεραπευτή ο οποίος, σε συνεχή συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα φυσικοθεραπείας, προσαρμόζει διαρκώς το πρόγραμμα ανάλογα με την εξέλιξη του ασθενή.

 

Οι εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές επικεντρώνονται στη:

  •        Διαχείριση άλγους και σπαστικότητας
  •        Αύξηση-Βελτίωση εύρους κίνησης ,μυική ενδυνάμωση
  •        Βελτίωση στάσης και ισορροπίας
  •        Επανεκπαίδευση βάδισης
  •        Γενική λειτουργική κατάσταση του ασθενή

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων εφαρμόζονται:

  •        Manual Therapy
  •        Bobath (Neurodevelopmental Treatment- Νευροεξελικτική Αγωγή) είναι μια εξελισσόμενη προσέγγιση για την θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση ατόμων κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες λόγω επίκτητων νευρολογικών παθήσεων
  •        P.N.F. (Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση)
  •        Mc Kenzie Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ)
  •        Mulligan είναι μια τεχνική χειροπρακτικής (manual therapy)και βασίζεται στην εφαρμογή παθητικής κινητοποίησης μιας άρθρωσης σε συνδυασμό με ενεργητική κίνηση του ασθενή.

 

Η εξειδικευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του ασθενή επιτυγχάνεται με την συνεχή συνεργασία της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας.