Ψυχολόγος

Το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης του Απολλωνείου στελεχώνεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους υγείας, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο. Το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι εξαιρετικής σημασίας για τους ασθενείς και το οικογενειακό περιβάλλον τους, καθώς βοηθάει στην ενθάρρυνση των ασθενών για συμμετοχή σε δραστηριότητες, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης τους, στην καλύτερη αποδοχή και διαχείριση της νέας κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της αναπηρίας.

Βασικός στόχος της ψυχολογικής-συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και μετέπειτα, είναι να ενισχύσει το άτομο, στο να αποκτήσει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του  και κατ’ επέκταση να κατανοήσει τον ίδιο του τον εαυτό.