Κοινωνικός Λειτουργός

Ο κοινωνικός λειτουργός αναλαμβάνει το κομμάτι της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του ασθενή, αναπτύσσοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ αυτού, του οικογενειακού περιβάλλοντος και της ομάδας αποκατάστασης.

Διερευνά όλους τους παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν στην ομαλότερη προσαρμογή του ασθενή στο κέντρο με βάση πάντα την ατομικότητα του ασθενή και το υποστηρικτικό πλαίσιο που τον περιβάλει.
Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τον ίδιο και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα και το κέντρο.

Βασικός άξονας του έργου της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση για την επιδοματική πολιτική και τα δικαιώματα του ασθενή και της οικογένειας του στοχεύοντας σε  μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η διεκπεραίωση καθημερινών αναγκών μέσα από τη συνοδεία ασθενών σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες, αποτελεί κύριο μέλημα του κοινωνικού λειτουργού.  Η ενεργή συμμέτοχη σε κοινωνικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και οι ομάδες δημιουργικής απασχόλησης που διοργανώνονται στοχεύουν στην ανεξαρτητοποίηση και στην κοινωνική επανένταξη του.