Τμήμα Εργοθεραπείας

Η Εργοθεραπεία προάγει την υγεία βοηθώντας τους ασθενείς να εκτελέσουν σκόπιμες και ουσιαστικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν την εργασία, την ψυχαγωγία, την αυτοφροντίδα, δραστηριότητες στο σπίτι, αλλά και στην κοινότητα.


Οι Εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν προσεκτική ανάλυση των φυσικών, περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών, πνευματικών, ψυχικών, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων για τον εντοπισμό των εμποδίων στην εκτέλεση έργου. Η Εργοθεραπεία αντλεί την ανάπτυξη των γνώσεων της από τον χώρο της ιατρικής , της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας , της ανθρωπολογίας , καθώς και από πολλές άλλες ειδικότητες.

Στο κέντρο μας λειτουργεί  εξοπλισμένο τμήμα εργοθεραπείας, το οποίο αποτελείται απο  
 

 – Χώρο δραστηριοτήτων

 – Χώρο εκπαίδευσης δραστηριότητων καθημερινής ζωής αυτοεξυπηρέτησης
 

 – Χώρο εκπαίδευσης παιδίων με ιδιαίτερες μαθησιακές, γνωστικές και κινητικές ανάγκες