Η ιστορία μας

  • 1998: Λειτουργία Ιπποκράτειου, 80 κλίνες
  • 2000: Επέκταση, σύνολο 160 κλίνες
  • 2007: Νέα επέκταση, 237 κλίνες
  • 2008: Ίδρυση και λειτουργία Απολλωνείου Κεντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, 80 κλίνες
  • 2009: Επέκταση Απολλωνείου, 188 κλίνες
  • 2013 : Νέα Πτερυγα Ιπποκρατείου- Συνολο 300 κλίνες
  • 2014: Ίδρυση Excellency Physiotherapy Centers, Ημερήσια μονάδα Φυσικοθεραπείας και Αποκταστασης- Dubai, UAE
  • 2017: Αρχή κατασκευής Θριάσιου Ιατρικού Κέντρου, 300 κλίνες αποκατάστασης, Ελευσίνα Αττικής