Στο Απολλώνειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, καρδιαγγειακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, και οι οποίοι βρίσκονται στο αρχικό και ενδιάμεσο στάδιο μίας νόσου που τους προκαλεί δυσκολία στην βάδιση, την κίνηση και την αυτουπηρέτηση τους, ασθενείς οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα έλλειμμα, μία ανικανότητα ή μία αναπηρία.

Οι υπηρεσίας μας ξεκινούν από την άμεση αντιμετώπιση των τραυματισμών και του πόνου και ολοκληρώνονται με συμβουλές πρόληψης και αλλαγές στον τρόπο ζωής, με στόχο την πνευματική και σωματική μας υγεία.

“Σκοπός μας δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των παθήσεων, αλλά να προσφέρουμε σε κάθε ασθενή μια εναλλακτική προσέγγιση στην καθημερινή του ζωή που θα τον βοηθήσει να παραμείνει υγιής αφού θα έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του, ανάλογα πάντα με τις προσωπικές του ανάγκες”

Χρήστος Παπαστεργίου,

Ιδρυτής
Απολλώνειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Ιπποκράτειο
Θεοτόκος
Θριάσιο

Ο Ρόλος της Αποκατάστασης

Η φυσική Ιατρική Αποκατάσταση είναι μια ολιστική προσέγγιση στην ιατρική φροντίδα που βασίζεται σε εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε ασθενή.

Ο βασικός στόχος της αποκατάστασης είναι να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ασθενή, την ικανότητά του να κινηθεί, να επικοινωνήσει, να αυτοεξυπηρετηθεί και τελικά να ενταχθεί με επιτυχία στο κοινωνικό του περιβάλλον.