Τμήμα Λογοθεραπείας

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου-ομιλίας, τις διαταραχές κατανόησης και επικοινωνίας, τα προβλήματα στο γραπτό λόγο, καθώς και τις διαταραχές κατάποσης, όπως αυτές προκύπτουν σε παιδιά και ενήλικες ως αποτέλεσμα νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών αιτιών.

Το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λογοθεραπεία είναι ευρύ και σκοπός της είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογεί με εξειδικευμένες τεχνικές τις τυχόν δυσκολίες, να θέτει τη διάγνωση και -όπου κρίνεται αναγκαίο- να προτείνει την καλύτερη θεραπευτική παρέμβαση.

Το τμήμα λογοθεραπείας χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης Rehacom που έχει σκοπό την αντιμετώπιση των διαταραχών μνήμης, προσοχής, αντίληψης, εκτελεστικών λειτουργιών, οπτικοκινητικού συντονισμού και οπτικού πεδίου.