Ο ρόλος της Αποκατάστασης

Η φυσική Ιατρική Αποκατάσταση είναι μια ολιστική προσέγγιση στην ιατρική φροντίδα που βασίζεται σε εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε ασθενή.

Ο βασικός στόχος της αποκατάστασης είναι να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ασθενή, την ικανότητά του να κινηθεί, να επικοινωνήσει, να αυτοεξυπηρετηθεί και τελικά να ενταχθεί με επιτυχία στο κοινωνικό του περιβάλλον.