Η ιστορία μας

  • 1998: Λειτουργία Ιπποκράτειου, 80 κλίνες
  •  2000: Επέκταση, σύνολο 160 κλίνες
  •   2007: Νέα επέκταση, 237 κλίνες
  •   2008: Ίδρυση και λειτουργία Απολλωνείου Κεντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, 80 κλίνες
  •   2009: Επέκταση Απολλωνείου, 188 κλίνες
  •   2013 : Νέα Πτερυγα Ιπποκρατείου- Συνολο 300 κλίνες
  •    2014: Ίδρυση Excellency Physiotherapy Centers, Ημερήσια μονάδα Φυσικοθεραπείας και Αποκταστασης- Dubai, UAE
  •  2017: Λειτουργία Θεοτόκος, Γενική Κλινική – Λάρισα
  •   2017: Αρχή κατασκευής Θριάσιου Ιατρικού Κέντρου, 300 κλίνες αποκατάστασης, Ελευσίνα Αττικής