Αθλητικές Κακώσεις- Τραυματισμοί

Ειδικό ιατρείο Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης και Ν. Parkison

Με έμφαση σε:

κινητικό έλλειμμα(μελέτη και εφαρμογή ειδικών λειτουργικών ορθωτικών ναρθηκών όπως: walkabout,klenzak,μηροκνημικό κ μηροκνημόποδικό)

Δυστονία/Σπαστικότητα

Νευρογενείς διαταραχές ούρησης και εντέρου

 

Ειδικό ιατρείο αντιμετώπισης σπαστικότητας κ πόνου

(φαρμακευτική αγωγή, εγχύσεις βοτουλινικής τοξίνης-Botox, αντλία μπακλοφαίνης, ιατρικός βελονισμός)

 

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

 

Ειδικό ιατρείο αντιμετώπισης νεύρογενούς κύστης