Ειδικότητες

  • Φυσικοθεραπευτής (τεχνικές Bobath, PNF, Μanual Τherapy, Mc Kenzie, Mulligan, Biofeedback)
  • Υδροθεραπευτής (Halliwick, Bad-Ragaz Ring)
  • Γυμναστής (Θεραπευτική Ασκηση, Clinical Pilates)
  • Εργοθεραπευτής (εκπαίδευση αδρής και λεπτής εκούσιας κίνησης),
  • Λογοθεραπευτής (διαχείριση μάσησης-κατάποσης , ασκήσεις γραπτού-προφορικού λόγου)
  • Ψυχολόγος (αντιμετώπιση ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων, αποδοχή πάθησης)
  • Διαιτολόγος,
  • Κοινωνικός Λειτουργός (προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, συμβουλευτική οικογένειας)
  • Προσθετικός-Ορθοτικός